YMJ-Radjur-2021-08-25.pdf

2021-2022 ( 01.01-21-31.12.21)

2+0+0+4 Jan

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 17
6 5 7 35
Uppdaterat 25.10-2021 kl:16:33

2020-2021 (01.01-20-31.12.20)

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 22 11 17 10 60
Uppdaterat 11.1-2021 kl:18:45