YMJ-Radjur-2021-08-25.pdf

2022 

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 0 0 2 3 5

Uppdaterat 7.1-2022 kl:16:30

2021-2022 ( 01.01-21-31.12.21)

2+0+0+4 Fällda jan 21

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 26 11 9 12 58
Uppdaterat 4.1-2022 kl:20:30

2020-2021 (01.01-20-31.12.20)

2+1+2+3 Fällda Jan 20

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 22 11 17 11 61
Uppdaterat 18.1-2021 kl:08:40