Yttermalax jaktförenings årsmöte

Årsmöte söndag 20.2 2022 kl.16.00 i jaktstugan. Välkomna.

Publicerat i jakt: