Enligt föreningens stadgar kan alla som är intresserade av jakt och viltvård och som stadigvarande är bosatta i Yttermalax bli medlemmar.

Personer, jägare som flyttar till och bosätter sig i Yttermalax, kan efter anhållan få årskort, vilket ger alla rättigheter till jakt. För närvarande tillämpas praxisen att man får nöja sig med årskort i fem år. Därefter kan man anhålla om ordinarie medlemskap. Även jägare bosatta utanför Yttermalax kan under vissa förhållanden och efter föreningsbeslut beviljas årskort.

Föreningens stadgar (uppdaterade 04.10.2016)

Enligt årsmötetsbeslut från 2013 ska den person som ansöker om medlemskap i föreningen vara närvarande på medlemsmötet som behandlar ansökan i fall den som anöker inte är närvarande behandlas inte ansökan. Tillfälligt årskort fram till nästa medlemmsmöte kan beviljas i vissa fall av styrelsen.

För alla andra finns det möjlighet att jaga i föreningens marker på dagkort vilket bör ske tillsammans med föreningsmedlem.

Ansökan om medlemskap eller årskort bör göras skriftligt till föreningens ordförande. Dagkort anhåller man om genom kontakt med någon av styrelsemedlemmarna.

Jaktsäsongen 2015 gäller följande avgifter inom föreningen:

Anslutningsavgift50 €
Medlemsavgift30 €  (30€ från 2014)
Årskort50 € (50€ från 2014)
Dagkort10 €

Årskortsmedlem har samma rättigheter som ordinarie angående jakten, men han/hon har inte rösträtt på medlemsmöten. Årskortet ska från och med jaktsäsongen 2010 sökas årligen.

OBS! Nya medlemmar och jägare med årskort bör söka information om jaktmarkerna och övriga bestämmelser som gäller för jakten.