Hans Ahlskog Första TjurenYttermalax jaktförening är en av fem lokala jaktföreningar i Malax kommun och grundades år 1950. Initiativtagare var bl.a. Karl-Erik Tidström, Lennart Hagstrand, Erik Fant, Edvin Ahlskog och Henrik Udd. De bildade också föreningens första styrelse med den förstnämnda som ordförande. På den tiden var det i första hand småvilt- och sjöfågeljakten som engagerade medlemmarna. Älgen var ännu på 1950-talet sällsynt i våra trakter och få licenser beviljades.

Idag är det, av förklarliga skäl, älgjakten som engagerar de flesta medlemmarna. Men många ägnar sig också åt skogsfågel- och sjöfågeljakt. Ett mindre antal medlemmar är ivriga har- och rävjägare och så finns det några verkligt inbitna jägare som dessutom hängett sig åt jakt på rovviltet i markerna.

Vitsvansvilt har jagats av ett fåtal i snart ett par decennier. Och under det senaste årtiondet har även rådjuren hittat till och anpassat sig i föreningens marker.