2023-2024 

2+3+8+3 Fällda feb 15
Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Hundjakt         19
Vackjakt         23
Summa  20  7 8  7 41

Uppdaterat 15.2-2023 kl:20:30

 

2022-2023 (01.01-22 – 31.12-22)

0+0+2+4 Fällda jan 20
 
Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 22 9 16 9 56

Uppdaterat 15.2-2022 kl:21:30

2021-2022 (01.01-21 – 31.12-21)

2+0+0+4 Fällda jan 21

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 26 11 9 12 58
Uppdaterat 6.10-2022 kl070:30

2020-2021 (01.01-20 – 31.12-20)

2+1+2+3 Fällda Jan 20

Rådjur Bockar Getter Bockkid Getkid Totalt
Summa 22 11 17 11 61
Uppdaterat 18.1-2021 kl:08: