Skytteprogram_2024.pdf

SKJUTKVÄLLAR MED SIMULATORN:
Kvällar när föreningarna får vara i Ymjf:s jaktsuga och skjuta finns på Nejdens hemsida.

LUFTGEVÄRS BANAN I JAKTSTUGAN.
Luftgervärsskyttet påbörjas första veckan i februari, förslagsvis tisdagar men kolla med nån av kontaktpersonerna för luftgevärsskjutbanan Christer Malm, Knut Storm eller Mauritz Ostberg.

SKYTTE LOTTERI
En fri deltagaravgift i älgjakten lottas ut till höstens älgjakt.
Varje uppnått 200 poäng på minibanan eller Tallmossen berättigar till en lott.

Älgjakt
För älgjakt samt hjortjakt rekommenderas 100 poäng avklaras på stora banan vid Tallmossen. Skjutningen görs på 4 stående och 6 löpande älgtavlor.