Alla medlemmar som skjutit rådjur ska själv anmäla om detta på omariista. Även anmälan till hjort och rådjursjaktledaren. OBS fällavgift på 10€ betals in på föreningens konto.

Skyddsjakt på storskarv i Malax inre skärgård.
Gäller från 20.8 till 31.10, åren 2017-2019. 30 st/år, sammanlagt 90 st. Skjutning tillåten endast i omedelbar närhet av yrkesfiskares fångstredskap, på högst 200m avstånd. Huvuden av de skjutna skarvarna tas om möjligt tillvara. Samsänds efter jakten till Finlands miljöcentral.

Alla skjutna skarvar fotograferas (Rekommendation från Korsnäs-Malax fiskeområde)
Området det gäller:
Svartöfjärden, Stenskärsfjärden, gräns mot norr Penika bron, Långskär, mot nordväst Kalvskäret, Olsön, mot väst Skinnarslandet, Herrgårdsskäret. mot syd Trutören, mot ost fastlandet. Se karta i bilagorna
Fjärde grynnan är fredad.

Skottpengar för skadefåglar / små rovdjur är som följer:

Kråka, Skata 1 €/st
Trut 3 €/st
Skogsmård, Mårdhund, Räv, Grävling, Hermelin 10 €/st
Mink 5 €/st
Skabbräv / skabbmårdhund 30 €/st
Höger framtass, höger vinge (trut), klopar ska kunna visas på begäran av kassören.

Var och en som önskar få ut sina skottpengar bör om detta anmäla samt ge sitt kontonummer t.ex. på nätet eller på returnerade fånglistan till styrelsen.

Kroppar av trut och kråka tas emot av Mikael Appel (050 518 5140), kropparna används av retriver klubben vid hundträning.