Ha
Jaktmarker med arrende10842
Jaktmarker med avvikelser i arrendet1143
Totala arealen jaktmarker med arrende11514
Jaktmarker utan arrende672
Marker totalt:12186

Arrendeavtal för Storskärsområdet:
Avtal (Undertecknat YMJF, ÖMJK)
Karta

Kartor på fredade jaktmarker: Uppdaterat 02.11.2016

  • Åminne Skifte 26:26
  • Söderfjärdsliden Skifte 20:93 Uppdaterat 15.08.2015
  • Enskäret: Skifte 4:152 och 4:147 Uppdaterat 10.08.2014:
  • Storsjön (Långmark) Skifte 7:13 fredat
  • Haikne Skifte 11:25 fredat

Fredade områden Storsjön.pdf

OBS Malax å (området mellan båda vägarna) är fredat för all jakt förutom jakt på smårovdjur med fällor.

Kartorna uppdateras efterhand eller vid behov. Om ni har information om fredade skiften etc som inte finns med på kartorna eller kartorna behöver ändras/uppdateras, vänligen kontakta någon ur styrelsen.
Vissa av de fredade jaktmarkerna är inte totalfredade utan viss jakt är tillåten på markerna. En lista på undantagen är under arbete.
Listan läggs upp på den här sidan när den är färdig.