Skarv jakt.

Kontaktperson för skarvjakten är Ralf Runonen Telefon: 050-351 7675. Kan ni vänligen meddela detta vidare inom era jaktklubbar.

Ralf tar emot anmälningar på skjutna skarvar vartefter, och det är viktigt att ni före ni ämnar skjuta skarvar kontaktar Ralf för att kontrollera kvarvarande kvot. Vi meddelar då kvoten är fylld.
Avskjutningen måste enligt tillståndet ske på högst 400 m avstånd från yrkesfiskares bragder.

SkarvBeslut.pdf

Publicerat i jakt: