Höstmötet 26 Juli 19.00.

Anmälan till älg och hjortdjursjakten på mötet eller till styrelsemedlem.